Mus galite rasti

Verslo, darbuotojų etika ir korupcijos prevencija

Įmonių grupė savo veikloje griežtai laikosi etikos ir atitikties taisyklių, įstatymų ir sutarčių, reglamentuojančių žmogaus ir socialines teises bei diegia atsparumo korupcijai sistemą. Kasdienėje veikloje remiamės įmonių grupės Etikos taisyklėmis, kurių normos yra etiško elgesio orientyras, taikomas ir privalomas visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų.

Etikos reikalavimų darbuotojai laikosi bendraudami tarpusavyje, taip pat su valstybės ir savivaldybių institucijomis, klientais, rangovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Kovos su korupcija elgesio kodekso nuostatos yra tiesiogiai ir asmeniškai taikomos visiems įmonių grupės darbuotojams, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie dirba, taip pat bendraujant su tiekėjais, klientais, viešojo sektoriaus institucijomis, partneriais, ne pelno organizacijomis ir kitais asmenimis, su kuriais grupės įmonės turi ir (ar) gali turėti verslo santykius.

Apie pastebėtus galimus etikos pažeidimus ir (ar) korupcinio pobūdžio atvejus skatiname pranešti elektroniniu paštu. Šiuo kontaktu gali naudotis tiek įmonių grupės darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Įmonių grupė įsipareigoja saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą.

Įmonių grupei yra svarbus kiekvieno asmens privatumas. Siekdami užtikrinti atsakingą, teisėtą, skaidrų, sąžiningą asmens duomenų tvarkymą, šiuo privatumo pranešimu (toliau – Pranešimas) norime supažindinti vartotojus, tiekėjus ir tiekėjų atstovus, pirkėjus ir pirkėjų atstovus, kandidatus į darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis arba buvo/yra kaip nors kitaip susiję su teikiamomis ir perkamomis paslaugomis kaip yra tvarkomi jų asmens duomenys bei kokias teises turi kiekvienas, kaip duomenų subjektas.

Šis Pranešimas parengtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR arba Reglamentas) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostata.