Mus galite rasti

Duomenų ir komercinių paslapčių apsauga

Suprantame, kad mūsų siūlomos paslaugos – svarbus pirkinys mūsų klientams bei partneriams, todėl didžiuojamės, kad atitinkame saugumo standartus. Užtikriname skaitmeninį saugumą savo klientams bei parnteriams. Įmonių grupei yra svarbus kiekvieno asmens privatumas.

Siekdami užtikrinti atsakingą, teisėtą, skaidrų, sąžiningą asmens duomenų tvarkymą, šiuo privatumo pranešimu (toliau – Pranešimas) norime supažindinti vartotojus, tiekėjus ir tiekėjų atstovus, pirkėjus ir pirkėjų atstovus, kandidatus į darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis arba buvo/yra kaip nors kitaip susiję su įmonių grupės teikiamomis ir perkamomis paslaugomis kaip yra tvarkomi jų asmens duomenys bei kokias teises turi kiekvienas, kaip duomenų subjektas. Šis Pranešimas parengtas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR arba Reglamentas) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostata.

Apie pastebėtus galimus pažeidimus ir (ar) korupcinio pobūdžio atvejus skatiname pranešti elektroniniu paštu. Šia galimybę gali naudotis tiek įmonių grupės darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys. Įmonių grupė įsipareigoja saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą.