Mus galite rasti

Aštuoneto grupė

Šilumos ūkio, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra ir aptarnavimas

Jokia paslaptis, kad pastatų šiluminiai punktai, šildymo ir karšto vandens sistemos reikalauja dėmesio ir tinkamos priežiūros. Efektyviai ir operatyviai sprendžiamų situacijų poreikis susijęs su pastatų šiluminiais punktais, šildymo ir karšto vandens sistemomis jau seniai tapo šiuos pastatus prižiūrinčių asmenų rūpesčiu. Mūsų įmonė džiaugiasi turėdama galimybę Jums pasiūlyti savo paslaugas siekiant atsakyti į Jums kylančius klausimus ir iššūkius.

Nuolatinę priežiūrą ir aptarnavimą sudaro:

– nuolat tikrinami šilumos punkto darbo parametrai ir užtikrinama norminė patalpų oro temperatūra, taip pat į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūra
– koreguojama pastato šildymo ir karšto vandens sistemos naudojama šiluminė galia reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato įgalioto asmens pageidavimus, nepažeidžiant nustatytų higienos normų
– vykdoma apskaitos prietaisų rodmenų, įrenginių darbo parametrų, tiesioginio veikimo ir matavimo prietaisų kontrolė
– vykdomas avarijų šildymo ir karšto vandens sistemose lokalizavimas
– siūlomos priemonės, sprendimai defektams šalinti
– siūlomos priemonės, sprendimai siekiant gerinti sistemų ir jų įrenginių darbą
– šildymo sistemos, šilumokaičių praplovimas, hidraulinis bandymas, pastato paruošimas šildymo sezonui ir su tuo susijusios dokumentacijos paruošimas, pateikimas
– šilumos ūkio, šildymo sistemų ir karšto vandens vandentiekio techninių elementų operatyvus tiekimas ir pristatymas montavimo darbams atlikti
– kiti reikalingi papildomi eksploataciniai ar remonto darbai, papildomos paslaugos

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis.